Toekomstige bewoners leren elkaar online kennen

Alle 30 woningen van het project De Buitenparel in RijswijkBuiten zijn verkocht! Een belangrijk onderdeel in het Wonen à la Carte-proces is de kennismaking met de toekomstige buren voor de start bouw. Vanwege het coronavirus was het niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten, daarom heeft deze ontmoeting donderdag 15 oktober jl. online plaatsgevonden.

Joubert Ockeloen, directeur Wonen à la Carte, opende de avond om 20.00 uur en heette alle aanwezigen van harte welkom. Na het welkom was er gelegenheid tot het stellen van vragen over het bijzondere duurzaamheidsysteem van Klimaatgarant. Nadat alle vragen waren beantwoord, hebben de aanwezigen in kleinere groepen met elkaar kennisgemaakt. De toegestuurde borrelpost maakte dit extra feestelijk! Gezamenlijk is de avond afgesloten, we kijken terug op een leuke online kennismaking!